Nový článek

Články se vkládají snadno. Potřebujete jen nadpis a vlastní text. O ostatní se Fonio dokáže samo postarat.

K vložení článku je třeba vybrat stránku, do které bude článek přidán. V seznamu položek vyberte z rozbalovacího seznamu článek a klikněte na tlačítko proveď.

Obr. 1: Přidání článku
Obr. 1: Přidání článku

Adresa stránky

Adresa stránky je povinný údaj, který slouží k rozlišení od jiných článků. Doporučuje se zadávat adresu stránky podobnou jejímu názvu. Pokud je název článku např. "Tandemové seskoky", vyplňujte "tandemove-seskoky". Pro Vaše návštěvníky bude adresa článku srozumitelná.

Obr. 2: Adresa stránky
Obr. 2: Adresa stránky

Titulek stránky

Titulek dává článku jméno, které se zobrazí v hlavičce webového prohlížeče. Standardně je generováno Foniem. Měli byste ho měnit v případě, kdy Vám název nevyhovuje.

Editace titulky stránky
Editace titulky stránky

Pořadí

Pořadí článku určuje, v jakém pořadí se zobrazí v seznamu článků. V případě nevyplnění se automaticky přiřadí pořadí 0. Články s pořadím 0 jsou řazeny abecedně podle názvu článku.

Název

Název článku je zobrazen v úvodní části článku a na stránce, která na daný článek ukazuje.

Popis

Obsahuje text článku.

Datum aktivace

Datum aktivace určuje, kdy se článek zobrazí v seznamu článků. Datum aktivace je možné nezobrazovat. Pokud nebude zaškrnuta volba nezobrazovat datum aktivace, která se nachází napravo od data aktivace, datum se zobrazí v detailu článku i v seznamu článků.

Datum ukončení platnosti

Vyplněním toho údaje určíte, kdy se článek přestane zobrazovat v seznamu článků. V případě nevyplnění údaje je platnost článku neomezená.

Přílohy

Viz.  Jak přidávat přílohy

 

Nakonec klikněte na tlačítko Provést / Aktualizovat v dolní části stránky.

Domů > Návody > Nový článek